skip to Main Content

News ! ผลงานศิลปะชุดล่าสุดจาก Revok ในสำนักงานใหญ่ของ Nike

  • 12 March 2020

'Revok' หรือ 'Jason Williams' กราฟฟิตี้ไรท์เตอร์ระดับโลกชาวอเมริกันจากแคลิฟอร์เนีย ที่เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี 1990 โดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดและหนังสือการ์ตูน ผลงานกราฟฟิตี้ของเขาขึ้นชื่อลือชาในด้านรูปแบบและเทคนิคที่มีความเป็นเฉพาะตัวสูง และยังเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อแวดวงกราฟฟิตี้ในอเมริกาและทั่วโลกอย่าง Seventh Letter และ MSK crew…

Back To Top
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.