The Local (เดอะ โลคัล) Art Exhibition skip to Main Content

The Local (เดอะ โลคัล) Art Exhibition

โลคอล หรือ ‘บ้านๆ’ นิทรรศการศิลปะที่สะท้อนถึงตัวตนของศิลปินแต่ละคน ซึ่งเล่าความเป็นมา มุมมอง และทัศนคติในการดำเนินชีวิตผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะทางพวกเราเชื่อว่าผลงานเป็นการสะท้อนมาจากสิ่งใกล้ตัวอิทธิพลของถิ่นกำเนิด เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งได้หล่อหลอมสเน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนขึ้นมาการทำงานในครั้งนี้เราอยากชักชวนให้ทุกคนลองพิจารณาสิ่งใกล้ตัว เราอาจค้นพบว่าสิ่ง ‘บ้านๆ’ ที่เรามองข้ามจะสามารถขยายมิติออกไปได้ถึงแค่ไหน โดยมีศิลปินที่มาร่วมเเสดงทั้งหมด 14 คน อย่าง   TIKKYWOW / SHITTAK / RZS / OCTOBER29 / BENZILLA / MAMACUP711 / ONG / MAMABLUES / NDTM / KOWUTS / SAHRED TOY / WARHEAD / STUPIDNOOBMACC / BINKO นิทรรศการในครั้งนี้จะเปิดการเเสดงในวันที่ 1 / 10 / 16 เเละจะเเสดงยาวไปจนถึงวันที่ 30 / 10 /16 ณ Speedy Grandma Gallery

14480763_1207853405904542_7446597140210244104_o

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Credit Foto : Aussanai Arunkiri

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Back To Top