skip to Main Content

News ! งานศิลปะที่น่าสนใจในช่วงนี้จากประเทศจีน

  • 18 September 2018

ถ้าคุณได้เห็นเเละผ่านตามาบ้าง งาน street art เเละ graffiti ในช่วงนี้จากประเทศจีน ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษ มีโปรเจคต่างๆ เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ด้วยระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงยังมีศิลปินชาวไทยได้ไปโชว์ผลงานในเเต่ละเมืองของที่นั่น ไม่ว่าจะเป็นงาน Graffiti Yunnan…

Back To Top
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.