mural art Archives | SPRAY BRUSH I Media Online & Organize Urban Art / Graffiti in Thailand and Worldwide skip to Main Content

News ! งานศิลปะที่น่าสนใจในช่วงนี้จากประเทศจีน

ถ้าคุณได้เห็นเเละผ่านตามาบ้าง งาน street art เเละ graffiti ในช่วงนี้จากประเทศจีน ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษ มีโปรเจคต่างๆ เกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ด้วยระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงยังมีศิลปินชาวไทยได้ไปโชว์ผลงานในเเต่ละเมืองของที่นั่น ไม่ว่าจะเป็นงาน Graffiti Yunnan…

Back To Top