graffiticulture Archives | SPRAY BRUSH I Media Online & Organize Urban Art / Graffiti in Thailand and Worldwide skip to Main Content

INTERVIEW : Graffiti Artist ‘Brus’

บทสัมภาษณ์สั้นๆ จาก 'Brus' กราฟฟิตี้ไรท์เตอร์ชาวอิตาลี จากกลุ่ม 'SDT crew' เป็นหนึ่งในคนทำกราฟฟิตี้ที่มีสไตล์ฟอนต์เเละมีอิทธิพลเป็นที่ยอมรับให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆ ทั่วโลก เพราะอะไรถึงสนใจงานกราฟฟิตี้ ? ผมสนใจงานกราฟฟิตี้มาตั้งแต่ต้นปี 2000 ผมชื่นชอบและหลงใหลในงานเหล่านี้เสมอ รวมทั้งสีสันต่างๆ…

Back To Top