graffiti production madc Archives | SPRAY BRUSH I Media Online & Organize Urban Art / Graffiti in Thailand and Worldwide skip to Main Content

News ! MADC กับผลงานกราฟฟิตี้ 48 ชั่วโมงในสนามบิน

หนึ่งในผลงานเมื่อช่วงต้นปี 2019 ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดอีกชุดนึง กับงาน Graffiti Production จาก ‘MadC’ กราฟฟิตี้อาร์ทติสต์ชื่อดังสัญชาติเยอรมัน ด้วยผลงานที่เธอนั้นได้ร่วมกับทางสนามบิน Dresden Airport พ่นงานกราฟฟิตี้ฟอนต์ในสไตล์ของเธอ บนตึกของอาคารผู้โดยสารด้วยเนื้อที่กว่า 8000…

Back To Top