skip to Main Content

News ! Martha Cooper กับนิทรรศการภาพถ่ายล่าสุดในชุด Taking Pictures

  • 20 November 2020

Taking Pictures นิทรรศการภาพถ่ายล่าสุดจากช่างภาพหญิงชาวอเมริกันอย่าง ‘Martha Cooper’ ที่เธอนั้นได้ตามเก็บภาพถ่ายเอาไว้ในเเต่ละยุค ทั้งงานทางด้านกราฟฟิตี้ / สตรีทอาร์ท / วัฒนธรรมสายสตรีทในด้านต่างๆ ที่เธอได้เริ่มถ่ายมาตั้งเเต่ปี 1970 ที่ถือว่าเป็นยุคนึงที่วงการกราฟฟิตี้ในอเมริกาเริ่มเติบโตและเกิดหนังสือรวมภาพกราฟฟิตี้ของเธอเล่มแรกอย่าง ‘Subway Art’ หนึ่งในหนังสือกราฟฟิตี้ที่ดีที่สุดอีกเล่มนึง…

Back To Top
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.