blackbook Archives | SPRAY BRUSH I Media Online & Organize Urban Art / Graffiti in Thailand and Worldwide skip to Main Content

BlackBook Session : ‘Chun One’

หลังจากครั้งที่เเล้ว ที่เราได้นำเสนอโปรเจคล่าสุดของทางเราใน 'BlackBook Session' ที่เป็นการนำเสนอผลงานสเก็ตซ์จากเหล่าอาร์ทติสต์ในสายกราฟฟิตี้ / สตรีทอาร์ทของเมืองไทย กลับมาครั้งนี้ในอีพีที่สองที่เราจะชมผลงานสเก็ตซ์มันส์ๆ จาก Chun One Graffiti Handstyle ชาวไทย ที่เริ่มสนใจเเละอยู่ในวงการนี้มาตั้งเเต่ช่วงยุคต้นของกราฟฟิตี้ในเมืองไทย ที่เขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวผลงานสเก็ตซ์ของเขาจากในยุคอดีตจนถึงผลงานในปัจจุบัน พร้อมกับเรื่องราวที่สอดแทรกไปด้วยความรู้…

Back To Top