'ONE WEEK WITH 1UP' Graffiti Exhibition By 1up / Martha Cooper & Ninja K skip to Main Content

‘ONE WEEK WITH 1UP’ Graffiti Exhibition By 1up / Martha Cooper & Ninja K

‘ONE WEEK WITH 1UP’ คือนิทรรศการแสดงผลงานกราฟฟิตี้ที่น่าสนใจที่สุดในรอบครึ่งปีนี้ ด้วยการร่วมมือกันของ ‘Martha Cooper’ ช่างภาพและบุคคลทรงอิทธิพลในวงกราฟฟิตี้ยุค 1970 กับกลุ่มกราฟฟิตี้ระดับโลกสัญชาติเยอรมันอย่าง ‘1 UP Crew’ กับผลงานที่จะโชว์ในรูปแบบของภาพถ่ายและงานสื่อผสมต่างๆ โดยงานในชุดนี้ Martha และผู้ช่วยของเธอ Ninja K ได้เริ่มต้นถ่ายทำมาตั้งแต่ปี 2017 ในสถานที่ต่างๆ ของประเทศเยอรมัน พร้อมด้วยหนังสือที่จะถูกวางจำหน่ายในงานแสดงครั้งนี้ในจำนวนจำกัด

ซึ่งตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ผลงานส่วนใหญ่ของ Martha ก็จะเน้นไปที่การทำงานร่วมกับศิลปินแบบใกล้ชิด พร้อมด้วยภาพถ่ายที่สื่อถึงเหล่าวัฒนธรรมต่างๆ ในช่วงแต่ละยุค จนปัจจุบันนี้เธอก็ยังคงเดินทางบนถนนสายนี้อยู่เรื่อยๆ และครั้งล่าสุดนี้ กับอีกก้าวนึงที่สำคัญของเธอ ด้วยงานเสดงร่วมกับ 1 UP (one united power) กลุ่มกราฟฟิตี้สายบอบม์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกอีกกลุ่มนึง ที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2003 โดยตระเวนสร้างผลงานไปทั่วทั้งยุโรปหลายหัวเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงปารีส อิสตันบูล เบอร์ลิน รวมทั้งประเทศไทยด้วย

 

นิทรรศการในชุดนี้จะแสดงตั้งแต่วันที่ 10 – 27 พฤษภาคม นี้ ณ Urban Spree Galerie เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

 

………………………………………..

 

credit photo : artsy / martha cooper & ninja k

Back To Top