On The Wall : Mauy / Tusk / Solo Cink / Reset'81 @ ChiangMai, Thailand skip to Main Content

On The Wall : Mauy / Tusk / Solo Cink / Reset’81 @ ChiangMai, Thailand

‘From Past to Future Wall’ คืออีกหนึ่งคอนเซปต์ของ 4 ศิลปินที่เป็นการทำงานร่วมกันบนกำเเพงขนาดยาว โดยมีศิลปินอย่าง Mauy (thailand) / Tusk (thailand) / Solo Cink (Belgium) / Reset’81 (Belgium)  ซึ่งในงานครั้งนี้เป็นการผสมผสานงานคาเเรคเตอร์เเละงานฟ้อนท์ในเเบบ Calligraphy เเละ Graffiti รวมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวเเละมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

16178421_10154929418601382_5322662617288605635_o

16251862_10154929423171382_2964524987976700910_o

16402760_10154929421386382_4403633600687204201_o

16251869_10154929421006382_6610331981584652239_o

16113325_10154929419676382_8576399142751453499_o

16252447_10154929420441382_4510050654550096966_o

16299651_10154929421456382_6208165474626228999_o

16179439_10154929427496382_6603803093723370650_o

16251798_10154929421666382_2765767272021106127_o

16252316_10154929423341382_3801929264101058409_o

16178816_10154929424356382_3126760607412247885_o

16252250_10154929421726382_3672020602731702273_o

16300240_10154931772916382_7091884528477237709_o

16402518_10154931772901382_8669251757267010559_o

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thank Credit : Mauy / Tusk / Solo Cink / Reset’ 81

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Credit Foto : Tusk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Back To Top