News ! MADC กับผลงานกราฟฟิตี้ 48 ชั่วโมงในสนามบิน skip to Main Content

News ! MADC กับผลงานกราฟฟิตี้ 48 ชั่วโมงในสนามบิน

หนึ่งในผลงานเมื่อช่วงต้นปี 2019 ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดอีกชุดนึง กับงาน Graffiti Production จาก ‘MadC’ กราฟฟิตี้อาร์ทติสต์ชื่อดังสัญชาติเยอรมัน ด้วยผลงานที่เธอนั้นได้ร่วมกับทางสนามบิน Dresden Airport พ่นงานกราฟฟิตี้ฟอนต์ในสไตล์ของเธอ บนตึกของอาคารผู้โดยสารด้วยเนื้อที่กว่า 8000 ตารางเมตร กับจำนวนของสีสเปรย์กว่า 1,000 กระป๋อง ด้วยระยะเวลาเพียง 48 ชั่วโมง

/////////

credit photo / video : the giant project / Red Tower Films / Fokke Hassel / Marco Prosch     

Back To Top