News ! 1 UP Crew In Napoli, Italy skip to Main Content

News ! 1 UP Crew In Napoli, Italy

‘This is Not Art Anymore’ คือวีดีโอล่าสุดจากกลุ่มกราฟฟิตี้ไรท์เตอร์สุดห่ามสัญชาติเยอรมันอย่าง ‘1 UP Crew’ ที่ได้เดินทางไปพ่นกันถึงเมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี ทำร่วมกับกลุ่มพ่นในนาม WOF & OTDS ซึ่งทริปนี้เป็นการสร้างผลงานด้วยชื่อของพวกเขาไปในเเต่ละสถานที่อย่างที่พวกเราเคยเห็นๆ กันมา รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายทั้งบนสถานีรถไฟที่กำลังพ่นอยู่เเล้วโดนคนไล่หรือการปีนขึ้นไปพ่นบนตึกแฟลตในตำนานที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1960 อย่าง ‘Scampia’

 

///////////

 

‘This is Not Art Anymore’ Part 1 

‘This is Not Art Anymore’ Part 2

 

credit photo : 1 up crew

 

 

Back To Top