News ! เมื่องานจิตรกรรม มันไม่ได้ดั่งใจ.....ก็พ่นซะ skip to Main Content

News ! เมื่องานจิตรกรรม มันไม่ได้ดั่งใจ…..ก็พ่นซะ

อีกหนึ่งผลงานเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาของ 1UP CREW กราฟฟิตี้บอมบ์กรุ้ปสุดดังสัญชาติเยอรมัน ที่ในงานนี้เป็นการสร้างผลงานให้กับโปรเจคระดับตำนานจากประเทศนอร์เวย์อย่าง ‘Nu Art Festival’ 2019 กับเวลา 19 ปีตั้งเเต่ปี 2001 ที่พวกเขาได้รังสรรค์งานศิลปะที่น่าสนใจจากศิลปินหลากสไตล์ โดยงานในชุดนี้เป็นหนึ่งในนิทรรศการที่อยู่ในโปรเจคนี้ที่ทางเราเลือกมานำเสนอ กับงานจิตรกรรมเเนว Still Life ของ ‘Jofre Oliveras’ เเละผลงานฉีดสีจาก ‘1 UP’ ที่สื่อถึงการต่อต้านการเก็งกำไรเกินจริงของผู้ค้างานศิลปะ

////////

credit photo : Martha Cooper / Brian Tallman

 

Back To Top