News ! ผลงานศิลปะชุดล่าสุดจาก Futura ในชื่อ RIGHT HERE RIGHT NOW skip to Main Content

News ! ผลงานศิลปะชุดล่าสุดจาก Futura ในชื่อ RIGHT HERE RIGHT NOW

‘Leonard Hilton McGurr’ หรือ ‘Futura’ คือกราฟฟิตี้อาร์ทติสต์สัญชาติอเมริกันวัย 64 ปี กับผลงานศิลปะในเเนว Post Graffiti / Abstract  ภายใต้คอนเซปต์ที่ได้รับเเรงบันดาลใจมาจากความซับซ้อนเเละวัฏจักรของชีวิต ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานที่มีชั้นเชิงด้วยเทคนิคในการสร้างสรรค์เเละการจัดวางองค์ประกอบ ซึ่งในล่าสุดนี้กับงานเเสดงศิลปะของเขาที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ในชื่อชุด ‘Right Here, Right Now’  โดยเป็นผลงานที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้ง Q-Plex  ในเมือง Shenzen ประเทศจีน ด้วยรูปแบบลายเส้นคาเเรคเตอร์เฉพาะตัวของเขาอย่าง ‘Pointman’ ที่มีทั้งงานประติมากรรม / ภาพวาด เเละสินค้าต่างๆ งานในชุดนี้จะเเสดงไปจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2020 ณ Q-Plex

 

credit pic : Q-Plex / Futura

 

 

 

Back To Top