skip to Main Content

News ! นิทรรศการศิลปะล่าสุดจาก ‘Alex Face’ ในชื่อชุด ‘Monument Of Hope’

กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการเดี่ยวของ ‘Alex Face’ ในชื่อชุด ‘Monument Of Hope’ เป็นผลงานศิลปะที่จะบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ผ่านคาเเรคเตอร์ที่เราคุ้นตาเป็นอย่างดี ผ่านคอนเซปต์ที่ได้รับเเรงบันดาลใจจากความเบื่อหน่ายเเละความวิตกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการล็อคดาวน์จากสถานการณ์ Covid-19 นำเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรม / ประติมากรรม / งานดรออิ้ง นิทรรศการนี้จะเปิดเเสดงไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ BANGKOK CITYCITY GALLERY

 

photo by ppongser

Back To Top
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.