News ! ผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดของ Mad C skip to Main Content

News ! ผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดของ Mad C

ผลงานล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จาก ‘MAD C’ กราฟฟิตี้อาร์ทติสต์สาวชาวเยอรมันวัย 38 ปี ที่เป็นการสร้างผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดของเธอ ด้วยขนาดของตึก 1,000 ตารางเมตรใจกลางเมืองชิคาโก ด้วยระยะเวลา 13 วัน พร้อมด้วยจำนวนสีสเปรย์ 1093 กระป๋องเเละสีน้ำพลาสติกอีก 30 แกลลอน

 

//////////////

credit photo : Mad C

 

 

Back To Top