Knowledge : ‘Barry Mcgee’ From Street To Gallery skip to Main Content

Knowledge : ‘Barry Mcgee’ From Street To Gallery

09face-collage-custom1

‘แบร์รี่ แม็คจี’ สตรีทอาร์ทติสต์ชื่อดังชาวอเมริกันคือศิลปินที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้บุกเบิกยุคแรกๆ ของการนำผลงาน Graffiti และ Street Art ก้าวเข้าสู่แกลเลอรี่ ซึ่งงานกราฟฟิตี้ของเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1980 ใช้แท็กเนมในตอนนั้นว่า ‘Twist’  จนในปี 1999 นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขาก็เกิดขึ้นที่ Deitch Projects ใน New York ในชื่อชุด ‘The Buddy System’  เกิดเป็นกระแสใหม่ของวงการกราฟฟิตี้ในยุคนั้นที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นร่วมสมัยมากขึ้น

BMcGee-Installation-Deitch-BuddySystem03_LORES

0405_mcgee-bottles-detail1

zzzzzz

 

Back To Top