BLACKBOOK SESSION : ‘POYD ONE’ skip to Main Content

BLACKBOOK SESSION : ‘POYD ONE’

EP ที่ 5 สำหรับการนำเสนอผลงานสเก็ตซ์จากเหล่าอาร์ทติสต์ในสายกราฟฟิตี้ / สตรีทอาร์ทของเมืองไทย และในครั้งนี้เราจะพามาชมเรื่องราวและผลงานในยุคอดีตสมัยเริ่มแรกจาก Poyd Ones กราฟฟิตี้อาร์ทติสต์ชื่อดังชาวไทยอีกท่านนึง ที่เริ่มต้นและคลุกคลีกับวงการกราฟฟิตี้ในเมืองไทยมาอย่างยาวนาน เรียกได้ว่าเป็นศิลปินยุคบุกเบิกของเมืองไทยอีกท่านนึงที่มีส่วนสำคัญกับวงการนี้ในบ้านเรา ด้วยสไตล์กราฟฟิตี้ที่มีเทคนิคเเละรูปแบบที่มีความเป็นเฉพาะตัว พร้อมกับการเล่าเรื่องราวที่สอดแทรกไปด้วยความรู้และความน่าสนใจต่างๆ ผ่านผลงานสเก็ตซ์ของเขาจากในยุคอดีตจนถึงผลงานในปัจจุบันกับ BlackBook Session ศาสตร์แห่งกราฟฟิตี้ที่จะกลายเป็นกรณีศึกษาของคนรุ่นต่อๆ ไป

/ คุณสามารถติดตามดูผลงานเพิ่มเติมของเขาได้ที่ Poyd One

/ ชมย้อนหลังในอีพีที่ผ่านมาเเละวีดีโอตัวอื่นๆ ได้ที่ ‘SprayBrush’ Youtube Channel

/ รวมไปถึงฝากติดตามโปรเจคนี้ในครั้งต่อๆ ไป ของศิลปินอีกหลายๆ คนในบ้านเรา

 

///////////////////////

 

Thank Interview : POYD ONE

Director / Video : Michael Chuvess

Back To Top