BLACKBOOK SESSION : ‘JESUS 103’ skip to Main Content

BLACKBOOK SESSION : ‘JESUS 103’

หลังจากครั้งที่เเล้ว ที่เราได้นำเสนอโปรเจคล่าสุดของทางเรา ที่เป็นการนำเสนอผลงานสเก็ตซ์จากเหล่าอาร์ทติสต์ในสายกราฟฟิตี้ / สตรีทอาร์ทของเมืองไทย กลับมาครั้งนี้ใน #EP3 ที่เราจะมาชมผลงานในยุคอดีตสมัยแรกเริ่มพร้อมด้วยงานสเก็ตซ์ของเขาและจากพี่ๆ ผองเพื่อนในวงการนี้ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน จาก ‘Jesus 103’ กราฟฟิตี้อาร์ทติสต์ชาวไทย ที่เริ่มสนใจเเละอยู่ในวงการนี้มาตั้งเเต่ช่วงยุคแรก ที่เขาจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านผลงานสเก็ตซ์ของเขาจากในยุคอดีตจนถึงผลงานในปัจจุบัน พร้อมกับเรื่องราวที่สอดแทรกไปด้วยความรู้ / เทคนิค รวมไปถึงรูปแบบต่างๆ กับ BlackBook Session ศาสตร์แห่งกราฟฟิตี้ที่จะกลายเป็นกรณีศึกษาของคนรุ่นต่อๆ ไป

#follow

/ คุณสามารถติดตามดูผลงานเพิ่มเติมของเขาได้ที่ @jesusthethird (IG)

/ ชมย้อนหลังในอีพีที่ผ่านมาเเละวีดีโอตัวอื่นๆ ได้ที่ ‘SprayBrush’ Youtube Channel

/ รวมไปถึงฝากติดตามโปรเจคนี้ในครั้งต่อๆ ไป ของศิลปินอีกหลายๆ คนในบ้านเรา

 

///////////////////////

 

Thank Interview : Jesus 103

Director / Video : Michael Chuvess / Neeno Chankwang

Back To Top