30 April 2018 | SPRAY BRUSH I Media Online & Organize Urban Art / Graffiti in Thailand and Worldwide skip to Main Content

BLACKBOOK SESSION : ‘DEA ONE’

หลังจากครั้งที่เเล้ว ที่เราได้นำเสนอโปรเจคล่าสุดของทางเรา ที่เป็นการนำเสนอผลงานสเก็ตซ์จากเหล่าอาร์ทติสต์ในสายกราฟฟิตี้ / สตรีทอาร์ทของเมืองไทยกับอีพีที่ 3 ด้วยกราฟฟิตี้อาร์ทติสต์ชาวไทยอย่าง ‘Jesus 103’ กลับมาครั้งนี้ในอีพีที่ 4 ที่เราจะมาชมผลงานในยุคอดีตสมัยเริ่มแรกจาก 'Dea One’ กราฟฟิตี้อาร์ทติสต์ชื่อดังชาวไทยอีกท่านนึง ที่สนใจเเละอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนาน…

Back To Top