21 July 2017 | SPRAY BRUSH I Media Online & Organize Urban Art / Graffiti in Thailand and Worldwide skip to Main Content

Interview : ‘Pruch Sintunava’ Pop Surreal Style

บทสัมภาษณ์ที่เราจะพาทุกท่านไปรู้จักอีกหนึ่งศิลปินหน้าใหม่ทางด้านจิตรกรรมของบ้านเราอย่าง ‘ปรัช’ กับผลงานในสไตล์ pop surrealism ที่สื่อถึงอารมณ์ซ้อนเร้นต่างๆ ผ่านคาแรคเตอร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แนะนำตัวกันหน่อยครับ ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง ? ​ผมทำงานอยู่ใน Animation Studio อยู่ปีหนึ่งกับบริษัทเกมส์อีก 3 ปีแล้วลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์…

Back To Top